Persondataforordningen

Information om rettigheder efter EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelsen med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger […]

(Persondataforordningen)I henhold til Persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018, er Bornholmspirits forpligtet til at give dig besked om dine rettigheder i forbindelse med, at Bornholmspirits behandler, herunder opbevarer, personoplysninger om dig. Det gør vi kun kortvarigt i forbindelse med, at vi behandler din ordre. Herefter sletter vi dine oplysninger igen.

Vi behandler således kun dine personoplysninger i forbindelse med, at vi ekspederer din ordre hos os med det formål, at Flasken kommer frem til dig. Så snart at vi kan se, at din vare er leveret, sletter vi dine oplysninger igen. Du har ret til at bede Bornholmspirits om indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, herunder hvilke personoplysninger Bornholmspirits behandler samt hvorledes de behandles. Herudover har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger bliver berigtiget, slettet eller at behandling af dine personoplysninger bliver begrænset. Endvidere har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger samt bede om at få dem udleveret.

Såfremt nogle af de personoplysninger, som Bornholmspirits behandler, beror på et samtykke fra dig, skal du vide, at du til enhver tid er berettiget til at tilbagekalde dit samtykke.

Du har ret til at klage til datatilsynet, hvis du mener, at Bornholmspirits behandler personoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med den relevante lovgivning eller, såfremt du mener, at Bornholmspirits ikke efterkommer de rettigheder, som du har, herunder som beskrevet ovenfor.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, eller du ønsker at udnytte nogle af dine rettigheder, kan du kontakte Jesper Rasmussen via mail på jesper@snapsbornholm.com